Privacy

Privacy verklaring

2.1. Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens verzameld door Optiek Liesbet worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen in dienst van Optiek Liesbet die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Je persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.
De door jou verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor interne doeleinden: bijv. verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, klantenbeheer…
In het geval van gebruik van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden kan je zich hiertegen verzetten. Je beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens.

Optiek Liesbet streeft ernaar om de persoonsgegevens niet te verstrekken aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval politie of juridische autoriteiten dit uitdrukkelijk zouden verzoeken. In andere gevallen is het mogelijk dat je gegevens worden doorgegeven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Liesbet samenwerkt mits dit expliciet te vermelden en expliciet jouw toestemming hiervoor wordt gevraagd.

2.2 Gebruik van persoonlijke gegevens

In het geval van wedstrijden, games of acties gebruikt Optiek Liesbet de verzamelde gegevens om contact met je op te nemen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.
Met betrekking tot de registratie voor sommige diensten (nieuwsbrieven, specifieke informatie enz..) gebruikt Optiek Liesbet de verzamelde gegevens om contact met je op te nemen om je een optimale service te verlenen. De gegevens kunnen worden gebruikt om je informatie te sturen over nieuwe producten & diensten en events. Als je niet langer deze informatie wenst te ontvangen, kunt je dit melden via e-mail of gewone mail. De e-mails van Optiek Liesbet bevatten een link om je registratie gemakkelijk te kunnen annuleren.

2.3 Toestemming tot gebruik van persoonlijke gegevens

Door het verstrekken van je persoonsgegevens geef je Optiek Liesbet expliciet de toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien Optiek Liesbet je persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of jouw gegevens door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Liesbet werkt, zal vooraf je uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Jen kan je hiertegen verzetten.
 

2.4 Recht van toegang, aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken en mogelijk onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren. Daarnaast kan je op elk moment verzoeken dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd uit het bestand. Het volstaat om dit aan Optiek Liesbet te melden.
 

2.5 Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van 'cookies': dit zijn tekstbestanden (delen informatie) die door de server van de website in de browser van je computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer je de website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, enkel om een machine te identificeren.  Deze informatie dient om je als gebruiker van de website te identificeren zodat je niet telkens je naam en wachtwoord moet invoeren bij elk bezoek. Je kan je browser instellen om je te waarschuwen of om te beletten dat een cookie wordt gemaakt.